GDPR

Vítejte na naší stránce věnované GDPR (Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů). Zde najdete veškeré informace o tom, jak naše společnost zachází s vašimi osobními údaji, jaká práva máte jako jednotlivec a jak se můžete ujistit, že vaše údaje jsou v bezpečí. Přečtěte si níže uvedené informace, abyste lépe porozuměli našemu závazku k transparentnosti a ochraně vašeho soukromí.

Ochrana osobních údajů

 

1. Identifikace správce Společnost FOX STAR EXPRES s.r.o., se sídlem Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha, IČO: 24758809, DIČ: CZ24758809, je správcem vašich osobních údajů. Pro veškeré otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailu: info@foxstarexpres.cz.

2. Jaké údaje zpracováváme? Můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Kontaktní informace, včetně e-mailové adresy a telefonního čísla
 • Informace o vašich zakázkách a poptávkách

3. Proč zpracováváme vaše údaje? Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem:

 • Zajištění a administrace vaší zakázky nebo služby.
 • Komunikace s vámi a odpovědi na vaše dotazy.
 • Posílání marketingových sdělení, pokud jste k tomu udělili souhlas.
 • Plnění našich zákonných povinností.

4. Právní základy zpracování Vaše údaje zpracováváme na základě následujících právních základů:

 • Plnění smluvních závazků
 • Legitimní zájem
 • Váš souhlas
 • Plnění našich zákonných povinností

5. Komu můžeme vaše údaje sdělit? Vaše osobní údaje můžeme předat našim důvěryhodným partnerům a subdodavatelům, pokud je to nutné pro plnění smlouvy nebo poskytnutí služby.

6. Jak dlouho uchováváme vaše údaje? Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo v souladu s platnými zákony.

7. Jaká práva máte vzhledem k vašim údajům?

 • Právo na přístup k vašim údajům
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo námitky proti zpracování Pokud chcete uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás na e-mailu: info@foxstarexpres.cz.

8. Bezpečnost vašich údajů K ochraně vašich údajů přijímáme všechna nezbytná opatření. Máme zavedené technické a organizační bezpečnostní postupy k ochraně údajů, které zpracováváme.